Statistika

(Statistics)

Číselná data získaná měřením, šetřením, pozorováním a experimentováním, která jsou poté uspořádána nebo upravena tak, aby mohla být interpretována a aby poskytovala informace.

Další pojmy