Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Stanovy společnosti

(Articles of Association)

Interní pravidla regulace společnosti, podle kterých je společnost řízena.

Další pojmy