Stanovisko pro Kulatý stůl Národního konventu o EU

Téma kulatého stolu Národního konventu o EU: „Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy“

 

Součástí stanoviska jsou také 2 doporučení bank:

  • Prostředky poskytované z evropských (veřejných) fondů by  neměly nahrazovat běžně/komerčně financovatelné obchodní případy, ale naopak by se měly zaměřit na rizikovější segment, který je z hlediska bankovních standardů řízení rizika nefinancovatelný, a to ve formě záruk či úrokových dotací zejména pro SME.

  • Využít na maximum expertní spolupráce veřejného a soukromého sektoru k urychlení přípravy „pilotní sady“ investičních projektů NRF tak, aby s jejich financováním bylo možné začít ihned po ukončení licenčního procesu ČNB.


Více také na stránce národního konventu.