E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

ČBA k návrhu na vytvoření národního rozvojového fondu

Česká bankovní asociace vítá návrh na vytvoření Národního rozvojového fondu, který je z ekonomického a praktického pohledu výrazně progresivnější a inovativnější než zavedení jakékoliv formy dodatečného sektorového zdanění. Nejedná se totiž o jednorázové financování spotřeby, ale tvorbu aktiv, která společnost využije pro svůj dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj.

Na základě dosavadních jednání vznikne v nejbližších dnech pracovní skupina složená ze zástupců stání správy a expertů bank.

Naší snahou bude, aby fond vznikl co nejdříve. Jeho fungování bude záležet jednak na objemu prostředků, které do něj vloží banky a další přispěvatelé, ale také i na kvalitě projektů, které bude předkládat vláda. Fond by měl fungovat jako nezávislá a plně profesionální instituce. Národní rozvojový fond pomůže státnímu rozpočtu i v oblasti mandatorních výdajů. Snížením tlaku na přímé investice požadované od státu se uvolní prostor pro řešení dalších výdajových potřeb státu.

Cílem návrhu je výrazně navýšit investiční kapacitu české ekonomiky o desítky až stovky miliard korun ročně, zejména v těchto oblastech:

  • nájemního nebo sociálního bydlení,
  • vzdělávání, včetně vzdělávací infastruktury jako jsou školky a školy,
  • dopravní infrastruktury,
  • digitalizace ekonomiky, strukturálně znevýhodněných regionů, včetně vědy a výzkumu.

Dlouhodobé zaměření fondu bude mít pozitivní dopad na rozvoj celé společnosti i v dobách horšího ekonomického vývoje.