Standby akreditiv

(Standby credit)

Standby akreditivy jsou dokumentární akreditivy dle definice UCP500. Standby akreditivy umožňují kupujícímu i prodávajícímu obchodovat na otevřeném účtu. Jde fakticky o dokument odpovídající bankovní záruce. Standby akreditiv tedy není na rozdíl od klasického akreditivu platebním instrumentem, ale instrumentem zajišťovacím. Oprávněný předpokládá, že bude zaplaceno jinak než prostřednictvím standby akreditivu. Standby akreditiv se použije pouze v případě, že by tomu tak nebylo.Typickým dokumentem vyžadovaným pod standby akreditivem je prohlášení oprávněného, že určitá faktura nebyla příkazcem proplacena. Jako dodatečné dokumenty by přicházely v úvahu dokumenty dopravní, balící listy atd., tj. dokumenty, které osvědčují realizaci dodávky. Standby akreditiv je uzavřen jen v případě, že kupující nedostojí svým platebním závazkům. Standby akreditivy často plní stejnou funkci jako nabídková obligace, výkonový závazek atd.

Další pojmy