Standard mobility klientů

  • Standardy
  • 31. 10. 2018
  • Autor: Česká bankovní asociace

Tento dokument obsahuje příslušná ustanovení Zákona o platebním styku (ZoPS), na která navazují popisy postupu jak klienta, tak i dosavadního a nového poskytovatele platebních služeb.

Část ustanovení upravuje základní postupy při změně platebního účtu banky, včetně příloh (vzory žádostí). Jde o informační část pro klienty.

Členské banky ČBA , které přistupují k tomuto Standardu, se zavazují dodržovat ustanovení uvedená jak v Části I, tak v Části II tohoto Standardu, přičemž budou při svých postupech dodržovat zásady stanovené Etickým kodexem ČBA. 

Pozn.: ZoPS používá pojem „uživatel“, tento Standard pracuje s pojmem „klient“, který je ve finančním světě běžnější. Na druhé straně používá ZoPS pojem „poskytovatel“, nynější standard již také pracuje s pojmem "poskytovatel".

Schválené postupy byly projednány jak s Ministerstvem financí, tak i s Českou národní bankou. Obě instituce potvrdily, že postupy podle Standardu ČBA jsou plně v souladu s platnou legislativou.