Stagflace

(Stagflation)

Slovo vytvořené k označení období pomalého hospodářského růstu, vysoké míry nezaměstnanosti a inflace.

Další pojmy