ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Spotová (okamžitá) cena

(Spot price)

Současná hotovostní cena, za niž je komodita, měna nebo cenný papír obchodována v daném čase na daném místě.

Další pojmy