ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Spoludlužník

Ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (klientem).

Další pojmy