Společnost Standard & Poor's

(Standard & Poor's Corporation)

Americká firma provádějící ohodnocování dluhopisů. Dluhy třídí do kategorií AAA až D.

Další pojmy