Společné vlastnictví

(Joint ownership)

Vlastnictví dvou a více osob.

Další pojmy