Společné konto

(Joint account)

Bankovní účet vlastněný dvěma a více lidmi, kteří mají rovná práva a závazky vyplývající z účtu.

Další pojmy