Splatné závazky

(Payables)

Dlužné splatné závazky společnosti (viz Věřitelé).

Další pojmy