Splátkový kontrakt

(Land contract)

Dohoda mezi dvěma stranami o směně majetku a peněz, placené obvykle v pravidelných splátkách.

Další pojmy