Splátkový kalendář

(Paydown Schedule)

1. Časový plán splácení cenného papíru zajištěného aktivem. 2. Přehled jednotlivých dílčích splátek jistiny i úroků, které má dlužník uhradit tak, aby postupně splatil úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky. Další používaná označení: Amortizační plán

Další pojmy