Splacený kapitál

(Paid up capital)

Podíly, za něž společnost dostala zaplacenu plnou nominální hodnotu. Akcionáři nemají žádný další závazek. Jestliže podíly nejsou plně splaceny, akcionáři mají povinnost splatit zůstatek na požádání společnosti.

Další pojmy