Špatný úvěr

(Bad debt)

Úvěr, který není splácen.

Další pojmy