Snížení klasifikace

(Downgrade)

Snížení ratingu akcie nebo jiného ohodnocovaného cenného papíru nebo dlužníka.

Další pojmy