Smluvní pokuta

Částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

Další pojmy