Smlouva s obchodníkem

(Merchant agreement)

Smlouva mezi obchodníkem a zúčtující bankou (acquirerem) definující pro každého z nich jeho práva a povinnosti související s akceptací karet.

Další pojmy