Smlouva o koupi najaté věci

(Lease-purchase agreement)

Dohoda o poskytování nájemních splátek za účelem budoucího odkupu najatého majetku.

Další pojmy