Směnka (trata)

(Draft)

Instrument vystavený jednou stranou, který přikazuje druhé straně zaplatit určitou částku stanovené třetí straně.

Další pojmy