ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Směnka (trata)

(Draft)

Instrument vystavený jednou stranou, který přikazuje druhé straně zaplatit určitou částku stanovené třetí straně.

Další pojmy