E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Směnka (trata)

(Draft)

Instrument vystavený jednou stranou, který přikazuje druhé straně zaplatit určitou částku stanovené třetí straně.

Další pojmy