Směnka/poukázka na doručitele

(Bearer bill/note)

Převoditelný instrument, např. směnka nebo dlužní úpis, který je splatný držiteli nebo bianco indosován.

Další pojmy