Směnka na viděnou

(Sight bill)

Směnka splatná v okamžiku předložení (jakmile ji uvidí) směnečnému dlužníkovi (trasátovi).

Další pojmy