E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Směnka na viděnou

(Sight bill)

Směnka splatná v okamžiku předložení (jakmile ji uvidí) směnečnému dlužníkovi (trasátovi).

Další pojmy