ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Směnka na viděnou

(Sight bill)

Směnka splatná v okamžiku předložení (jakmile ji uvidí) směnečnému dlužníkovi (trasátovi).

Další pojmy