Směnka

(Bill of exchange)

1. Bezpodmínečný příkaz jedné strany (trasanta) straně druhé (trasátovi) daný v písemné formě, aby zaplatila určenou částku remitentovi ve stanovený nebo stanovitelný den v budoucnu. 2.      Cenný papír, který obsahuje určité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává pravoplatnému majiteli směnky právo vyžadovat v souladu se směnkou toto plnění.

Další pojmy