Směnečná lhůta

(Usance)

Vymezená doba do splatnosti směnky.

Další pojmy