Složený úrok

(Compound interest)

Úrok počítaný jak z jistiny, tak z naakumulovaného úroku.

Další pojmy