E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Složená opce

(Compound option)

Obecné označení opce na opci. Někdy rovněž označuje právo uskutečnit nabídku jen v případě, že tato nabídka zvítězí ve výběrovém řízení.

Další pojmy