Složená opce

(Compound option)

Obecné označení opce na opci. Někdy rovněž označuje právo uskutečnit nabídku jen v případě, že tato nabídka zvítězí ve výběrovém řízení.

Další pojmy