Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

Z

Z továrny / mlýna / skladu

(Ex-factory / mill / warehouse)

Vysvětlení

Zabavení

(Foreclosure)

Vysvětlení

Zadržené fondy

(Retention funds)

Vysvětlení

Zadržené zisky

(Retained earnings)

Vysvětlení

Zadržení vlastnického titulu

(Retention of title clause)

Vysvětlení

Zadržovací (retenční) právo

(Lien)

Vysvětlení

Zadržovací právo majitele skladu

(Warehousekeeper's lien.)

Vysvětlení

Zahajovací (otevírací) rozpětí

(Opening range)

Vysvětlení

Zahraniční přímé investice

(Foreign direct investments)

Vysvětlení

Zajištěná kreditní karta

(Secured credit card)

Vysvětlení

Zajištěné zboží

(Bonded goods)

Vysvětlení

Zajištění

(Reinsurance)

Vysvětlení

Zajištění, kompenzace

(Hedge)

Vysvětlení

Zajištění, náhrada škody

(Indemnity)

Vysvětlení

Zajištěný dluh

(Secured debenture)

Vysvětlení

Zajištěný sklad

(Bonded warehouse)

Vysvětlení

Zajištěný věřitel

(Secured creditor)

Vysvětlení

Zajišťovací činnost

Vysvětlení

Zajišťovací fond

(Hedge fund)

Vysvětlení

Zajišťovací poměr

(Hedge ratio)

Vysvětlení

Zajišťování termínové (budoucí) ceny

(Forward pricing)

Vysvětlení

Zajišťovna

(Reinsurance company)

Vysvětlení

Zajišťující se obchodníci

(Commercial hedgers)

Vysvětlení

Zakladatelská akcie

(Founder's stock)

Vysvětlení

Základní kapitál, Tier 1

(Tier One Capital)

Vysvětlení

Základní sazba

(Base rate)

Vysvětlení

Základní tržní cena

(Base market value)

Vysvětlení

Zaknihovaný cenný papír

(Book entry security)

Vysvětlení

Zákon nabídky

(Law of supply)

Vysvětlení

Zákon poptávky

(Law of demand)

Vysvětlení

Zákonný oběh (platidlo)

(Legal tender)

Vysvětlení

Zákonný subjekt

(Legal entity)

Vysvětlení

Záloha, marže

(Margin)

Vysvětlení

Zámek proti poklesu

(Drop lock)

Vysvětlení

Zaměstnanecké výhody

(Fringe benefit)

Vysvětlení

Zanechat (opustit)

(Abandon)

Vysvětlení

Zaplacení proti dokumentům

(Cash against documents)

Vysvětlení

Započtení

(Netting)

Vysvětlení

Záporný výrok

(Adverse opinion)

Vysvětlení

Zaregistrování cenného papíru

(Listing)

Vysvětlení

Záruční prohlášení

(Warranty)

Vysvětlení

Záruční smlouva

(Guarantee contract)

Vysvětlení

Záruka

(Guarantee)

Vysvětlení

Záruka navrácení platby

(Advance payment guarantee/bond)

Vysvětlení

Záruka třetí strany

(Third party security)

Vysvětlení

Záruka za podání nabídky

(Tender bond/guarantee)

Vysvětlení

Zástava, záruka

(Pledge)

Vysvětlení

Zastavárna

(Pawnbroker)

Vysvětlení

Zástavce

Vysvětlení

Zastavení

(Hypothecation)

Vysvětlení

Zástavní právo

Vysvětlení

Zastupující hlas

(Proxy Vote)

Vysvětlení

Zatížen, zadlužen

(Encumbered)

Vysvětlení

Zaujmout pozici

(Take a position)

Vysvětlení

Závazek

(Liability)

Vysvětlení

Závazkový poplatek

(Commitment fee)

Vysvětlení

Závěrečná zúčtovací cena

(Final settlement price)

Vysvětlení

Záznamy povinně vedené společností

(Statutory books)

Vysvětlení

Zbavení se majetku

(Divestment)

Vysvětlení

Zboží splňující obchodní podmínky

(Good merchantable condition)

Vysvětlení

Zbytková hodnota

(Stub equity)

Vysvětlení

Zbytková hodnota

(Scrap, residual value)

Vysvětlení

Zdrženlivé obligace

(Chastity bonds)

Vysvětlení

Zelená pošta

(Green mail)

Vysvětlení

Žiro

(Giro)

Vysvětlení

Životní pojištění

(Life Insurance)

Vysvětlení

Živý trh

(Active )

Vysvětlení

Zjednodušený exportní dokumentační systém

(Aligned Export Documentation System)

Vysvětlení

Zkoumání právního titulu

(Examination of title)

Vysvětlení

Zlatá doložka

(Gold clause)

Vysvětlení

Zlatá kreditní karta

(Gold credit card)

Vysvětlení

Zlaté pruty

(Gold bars)

Vysvětlení

Zlaté rezervy

(Gold reserves)

Vysvětlení

Zlatý certifikát

(Gold certificate)

Vysvětlení

Zlatý dluhopis

(Gold bond)

Vysvětlení

Zlatý fixing

(Gold fixing)

Vysvětlení

Zlatý ingot (zlatá cihla)

(Gold bullion)

Vysvětlení

Zlatý standard

(Gold standard)

Vysvětlení

Zlom

(Break-even)

Vysvětlení

Zmanipulovaný trh

(Rigged market)

Vysvětlení

Změna šeku

(Alteration of a bill)

Vysvětlení

Zmeškat trh

(Missing the market)

Vysvětlení

Zmocnění, mandát

(Mandate)

Vysvětlení

Zmrazená aktiva/zůstatky

(Frozen assets/balances)

Vysvětlení

Znalecké ohodnocení

(Value judgement)

Vysvětlení

Zóna volného obchodu

(Free Trade Zone)

Vysvětlení

Zotavení trhu

(Rally)

Vysvětlení

Zpětné testování

(Back testing)

Vysvětlení

Zpětný nákup akcií

(Share repurchase)

Vysvětlení

Zpráva auditora

(Audit report)

Vysvětlení

Zpráva představenstva (ředitelů)

(Directors' report)

Vysvětlení

Zrcadlové účty

(Mirror accounts)

Vysvětlení

Zředěné zisky

(Diluted earnings)

Vysvětlení

Zrychlená amortizace

(Accelerated depreciation)

Vysvětlení

Zúčtovací středisko (centrum)

(Clearinghouse)

Vysvětlení

Zúčtovací systém

(Clearing system)

Vysvětlení

Zúčtování šeků

(Cheque clearing)

Vysvětlení

Zůstatek na účtu

(Account Balance)

Vysvětlení

Zveřejňování, odhalení

(Disclosure)

Vysvětlení

Zvláštní dividenda

(Special dividend)

Vysvětlení