Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

V

V riziku

(At risk)

Vysvětlení

Válečná půjčka

(War loan)

Vysvětlení

Variabilní náklady

(Variable cost)

Vysvětlení

Vaše

(Yours)

Vysvětlení

Vázaná půjčka

(Tied loan)

Vysvětlení

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

(Tied Insurance Agent)

Vysvětlení

Vázaný účet

(Escrow account )

Vysvětlení

Vázaný účet

(Escrow Account)

Vysvětlení

Ve hře

(In play)

Vysvětlení

Vega

(Vega)

Vysvětlení

Velká cifra

(Big figure)

Vysvětlení

Velký výprodej

(Hunkering down)

Vysvětlení

Veřejná kniha

(Public book)

Vysvětlení

Veřejná nabídka

(Tender offer)

Vysvětlení

Věřitel

(Lender)

Vysvětlení

Věřitel poslední instance

(Lender of last resort)

Vysvětlení

Věřitelé

(Creditors)

Vysvětlení

Vertikální integrace

(Vertical Integration)

Vysvětlení

Vertikální spread

(Vertical Spread)

Vysvětlení

Většinová volba

(Majority voting)

Vysvětlení

Víceúčelová předplacená karta

(Multi-purpose prepaid card)

Vysvětlení

Viditelná ruka

(Visible Hand)

Vysvětlení

Vinkulace

(Blockage of Payment)

Vysvětlení

Virtuální karta

(Virtual Account)

Vysvětlení

VISA

(VISA)

Vysvětlení

VisaNet

(VisaNet)

Vysvětlení

Vklad (depozitum) na požádání

(Demand deposit)

Vysvětlení

Vkladatel nevyžadující další služby

(Unconnected depositor)

Vysvětlení

Vkladový (depozitní) účet na požádání

(Demand deposit Account)

Vysvětlení

Vkladový účet

(Deposit Account)

Vysvětlení

Vládní dluhopis

(Government bond)

Vysvětlení

Vlastní akcie

(Treasury stock)

Vysvětlení

Vlastní směnka, dlužní úpis

(Promissory note)

Vysvětlení

Vnější směnitelnost

(External convertibility)

Vysvětlení

Vnější úvěr

(External loan)

Vysvětlení

Vnější zadluženost (dluh)

(External debt)

Vysvětlení

Vnitřní audit

(Internal audit)

Vysvětlení

Vnitřní hodnota

(Intrinsic value)

Vysvětlení

Vnitřní kontroly

(Internal controls)

Vysvětlení

Volatilita

(Volatility)

Vysvětlení

Volný (svobodný) trh

(Free market)

Vysvětlení

Vostro účet

(Vostro account)

Vysvětlení

Vrácení peněz

(Kickback)

Vysvětlení

Vrácení pro nedostatečné krytí

(Bounce)

Vysvětlení

Vrácený šek/položka

(Returned cheque/item)

Vysvětlení

Vrácený úrok, rabat

(Rebate)

Vysvětlení

Vše v nákladech

(All in cost)

Vysvětlení

Všeobecná dohoda o clech a obchodu

(General Agreement on Tariffs and Trade)

Vysvětlení

Všeobecné zadržovací právo

(General lien)

Vysvětlení

Vybavení

(Facility)

Vysvětlení

Výběr hotovosti

(Cash withdrawal)

Vysvětlení

Výběrní list (složenka)

(Withdrawal Slip)

Vysvětlení

Výběrový postup

(Sampling)

Vysvětlení

Výčetka platidel

(Cash analysis)

Vysvětlení

Vyčištění (umytí)

(Clean-up)

Vysvětlení

Vyčlenění

(Spin-Off)

Vysvětlení

Výdaje na distribuci

(Distribution expense)

Vysvětlení

Vydané účty

(Accounts receivable)

Vysvětlení

Vydání akcií k veřejnému obchodování

(Going public)

Vysvětlení

Vydávání karet

(Issuing)

Vysvětlení

Vydavatel karty

(Issuer)

Vysvětlení

Vyhrazení plateb

(Appropriation of payments)

Vysvětlení

Vyjmutá rizika

(Excepted perils)

Vysvětlení

Výkaz o peněžním toku

(Cash flow statement)

Vysvětlení

Výkonnost fondu

Vysvětlení

Výkonová záruka

(Performance bond)

Vysvětlení

Vylistování (odstranění ze seznamu)

(Delisting)

Vysvětlení

Výměna dluhu

(Advance refunding)

Vysvětlení

Výnos

(Yield)

Vysvětlení

Výnos (zisk) na akcii

(Earnings per Share)

Vysvětlení

Výnos do splatnosti

(Yield to maturity)

Vysvětlení

Výnos do svolání

(Yield to call)

Vysvětlení

Výnosnost zisků

(Earnings yield)

Vysvětlení

Výnosová křivka

(Yield curve)

Vysvětlení

Výnosová obligace

(Bond, revenue)

Vysvětlení

Výnosový fond

(Growth fund)

Vysvětlení

Výpis

(Statement)

Vysvětlení

Výpis účtu

(Statement of account)

Vysvětlení

Výplata hotovosti

(Cash advance)

Vysvětlení

Výplatní doklad

(Cash advance voucher)

Vysvětlení

Výplatní poměr

(Payout Ratio)

Vysvětlení

Vyplň nebo zruš, FOK

(Fill or kill, FOK)

Vysvětlení

Vypořádací (zúčtovací) cena

(Settlement Price)

Vysvětlení

Vypořádací agent

(Settlement agent)

Vysvětlení

Vypořádací banka

(Settlement bank)

Vysvětlení

Vypořádací cena

(Exercise price)

Vysvětlení

Vypořádací cena

(Strike price)

Vysvětlení

Vypořádací systém cenných papírů

(Securities settlement system)

Vysvětlení

Vypořádání

(Settlement)

Vysvětlení

Vyprodávat

(Selling off)

Vysvětlení

Vypsání, inkasování

(Drawing)

Vysvětlení

Vyřízení, vypořádání

(Execution)

Vysvětlení

Výrobní náklady

(Factory cost)

Vysvětlení

Výročí úrokové fixace

Vysvětlení

Výroční valná hromada

(Annual General Meeting)

Vysvětlení

Výroční zpráva a účty

(Annual report and accounts)

Vysvětlení

Vyrovnání

(Offset)

Vysvětlení

Vyrovnávání příkazů

(Matching orders)

Vysvětlení

Vyrovnávání splatností

(Maturity matching)

Vysvětlení

Výsledovka, výkaz příjmů

(Income statement)

Vysvětlení