Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

U

Účet

(Account)

Vysvětlení

Účet zisků a ztrát

(Profit and loss account)

Vysvětlení

Účetní báze

(Accounting bases)

Vysvětlení

Účetní cena

(Book price)

Vysvětlení

Účetní hodnota

(Book value)

Vysvětlení

Účetní insolvence

(Accounting insolvency)

Vysvětlení

Účetní jednotky

(Unit of account)

Vysvětlení

Účetní likvidita

(Accounting liquidity)

Vysvětlení

Účetní měna

(Accounting currency)

Vysvětlení

Účetní období

(Accounting period)

Vysvětlení

Účetní politiky

(Accounting policies)

Vysvětlení

Účetní položka - aktivní

(Accounting entry - active item)

Vysvětlení

Účetní položka - pasivní

(Accounting entry - passive item)

Vysvětlení

Účetní principy

(Accounting principles)

Vysvětlení

Účetní zisky

(Accounting earnings)

Vysvětlení

Učinit platným, potvrdit platnost

(Validate)

Vysvětlení

UCITS

(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities)

Vysvětlení

UCP 500

(Uniform Custom and Practice)

Vysvětlení

Účty s převoditelnými platebními pokyny

(Negotiable order of withdrawal account)

Vysvětlení

Udržovací (prováděcí) záruka

(Maintenance Performance Bond)

Vysvětlení

Udržovací marže

(Maintenance margin)

Vysvětlení

Udržovací poplatek

(Retaining fee)

Vysvětlení

Ukazatel ziskového rozpětí

(Margin of profit ratio)

Vysvětlení

Ukazatele rentability

(Profitability ratios)

Vysvětlení

Ukončitelná anuita

(Terminable annuity)

Vysvětlení

Umořená obligace

(Drawn bond)

Vysvětlení

Umoření

(Redemption)

Vysvětlení

Umořovací fond

(Sinking fund)

Vysvětlení

Umořovací poplatek

(Redemption charge)

Vysvětlení

Umořování dluhu

(Debt retirement)

Vysvětlení

Úniková doložka

(Escalation clause)

Vysvětlení

Univerzální banka

(Universal bank)

Vysvětlení

Upisování

(Underwriting)

Vysvětlení

Upisovatel

(Underwriter)

Vysvětlení

Upisovatel

(Subscriber)

Vysvětlení

Úpisový syndikát

(Underwriting syndicate)

Vysvětlení

Úpisy (poukázky) s proměnlivou sazbou

(Floating rate notes)

Vysvětlení

Úplná obchodní autorizace

(Full trading authorisation)

Vysvětlení

Úplné zveřejnění

(Full disclosure)

Vysvětlení

Upravená současná hodnota

(Adjusted present value (A.P.V.))

Vysvětlení

Upsaný kapitál

(Subscribed capital)

Vysvětlení

URC 522

(Uniform Rules for Collection 522)

Vysvětlení

Určení úvěrové způsobilosti

(Loan qualification)

Vysvětlení

Úročené cenné papíry

Vysvětlení

Úrok

(Interest)

Vysvětlení

Úroková báze

(Interest basis)

Vysvětlení

Úroková míra

Vysvětlení

Úroková opce

(Interest rate option)

Vysvětlení

Úroková sazba

(Interest rate)

Vysvětlení

Úroková sazba

(Interest Rate)

Vysvětlení

Úrokové futures kontrakty

(Interest rate future contracts)

Vysvětlení

Úrokové krytí

(Interest cover)

Vysvětlení

Úrokové riziko

(Interest rate risk)

Vysvětlení

Úrokový diferenciál

(Interest differential)

Vysvětlení

Úroveň důvěry

(Confidence Level)

Vysvětlení

Úschova, Imobilizace

(Truncation)

Vysvětlení

Úspory

(Savings)

Vysvětlení

Úspory z rozsahu

(Economy of scale)

Vysvětlení

Ustanovení o balonové splátce

(Balloon Clause)

Vysvětlení

Ustanovení o vzdání se práva

(Waiver clause)

Vysvětlení

Ústup

(Backed in)

Vysvětlení

Uvedení na trh

(Flotation)

Vysvětlení

Úvěr

(Credit)

Vysvětlení

Úvěr na nákup

(Purpose credit)

Vysvětlení

Úvěr s neomezeným použitím

(Unrestricted-use credit)

Vysvětlení

Úvěrová historie

(Credit history)

Vysvětlení

Úvěrová kancelář

(Credit Bureau)

Vysvětlení

Úvěrová karta

(Credit card)

Vysvětlení

Úvěrová schopnost

(Creditworthiness)

Vysvětlení

Úvěrová schopnost (schopnost splácet)

(Ability to pay)

Vysvětlení

Úvěrová smlouva

(Credit agreement)

Vysvětlení

Úvěrová zpráva (report)

(Credit report)

Vysvětlení

Úvěrové bodování

(Credit scoring)

Vysvětlení

Úvěrové hodnocení

(Credit grading)

Vysvětlení

Úvěrové instituce

(Credit institutions)

Vysvětlení

Úvěrové pojištění

(Credit insurance)

Vysvětlení

Úvěrové poradenství

(Debt counselling)

Vysvětlení

Úvěrové riziko

(Credit risk)

Vysvětlení

Úvěrový rámec (linka)

(Bank line)

Vysvětlení

Úvěrový rating

(Credit rating)

Vysvětlení

Úvěrový syndikát (sdružení)

(Loan syndicate)

Vysvětlení

Uzanční směnka

(Usance bill)

Vysvětlení

Uzavírací ceny

(Close prices)

Vysvětlení

Uzavírací kotace

(Closing quote)

Vysvětlení

Uzavírací transakce

(Closing transaction)

Vysvětlení

Uzavřená investiční společnost

(Closed-end investment company)

Vysvětlení

Uzavřeně držená společnost

(Closely held company)

Vysvětlení

Uzavření

(Close)

Vysvětlení

Uzavření pozice

(Closing-out)

Vysvětlení

Uzavřený fond

(Closed-end fund)

Vysvětlení

Uzavřený úvěr

(Closed-end credit)

Vysvětlení

Úzký trh

(Narrow market)

Vysvětlení