Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

T

T-Bill

(T-Bill)

Vysvětlení

T-Bond

(T-Bond)

Vysvětlení

T-Note

(T-Note)

Vysvětlení

Talon

(Talon)

Vysvětlení

Tamper-resistant

(Tamper-resistant)

Vysvětlení

Tára, váha obalu

(Tare)

Vysvětlení

Technický analytik

(Chartist)

Vysvětlení

Telefonické bankovnictví

(Telephone banking)

Vysvětlení

Tempo ekonomického růstu

(Economic growth rate)

Vysvětlení

Tenký trh

(Thin market)

Vysvětlení

Teoretická (hypotetická, pomyslná) hodnota

(Notional amount)

Vysvětlení

Teorie bubliny

(Bubble theory)

Vysvětlení

Teorie Eliotových vln

(Elliot Wave Theory)

Vysvětlení

Teorie neúplných jednotek obchodování

(Odd-lot theory)

Vysvětlení

Teorie srovnatelných nákladů

(Theory of comparative costs)

Vysvětlení

Teorie zastoupení

(Agency Theory)

Vysvětlení

Termín směnky

(Term of a bill)

Vysvětlení

Terminal

(Terminal)

Vysvětlení

Terminál off-line

(Off-line terminal)

Vysvětlení

Terminál on-line

(On-line terminal)

Vysvětlení

Terminál prodejního místa

(Point of sale terminal)

Vysvětlení

Terminál samoobslužný

(Cardholder Activated Terminal)

Vysvětlení

Termínová depozita

(Term deposits)

Vysvětlení

Termínová prémie

(Forward premium)

Vysvětlení

Termínová směnka

(Term bill)

Vysvětlení

Termínovaný vklad

Vysvětlení

Termínový akreditiv

(Term credit)

Vysvětlení

Termínový trh

(Forward market)

Vysvětlení

Těsný (napjatý, utažený) trh

(Tight market)

Vysvětlení

Test krytí aktiv

(Asset coverage test)

Vysvětlení

Těžký, mrtvý trh

(Heavy market)

Vysvětlení

Theta

(Theta)

Vysvětlení

Tichý společník

(Dormant partner)

Vysvětlení

Tikání

(Tick)

Vysvětlení

Time out

(Time out)

Vysvětlení

Tlačení akcií

(Share pushing)

Vysvětlení

Traksakce aktivovaná držitelem karty typu A

(Cardholder-Activated Transaction Type A)

Vysvětlení

Traksakce aktivovaná držitelem karty typu B

(Cardholder-Activated Transaction Type B)

Vysvětlení

Traksakce aktivovaná držitelem karty typu C

(Cardholder-Activated Transaction Type C)

Vysvětlení

Transakce (platební karta)

(Transaction)

Vysvětlení

Transakce (platební karta)

(Load Transaction)

Vysvětlení

Transakce k úhradě zálohy pro rezervaci

( Advance Deposit Transaction)

Vysvětlení

Transakce na podkladě písemného / telefonického příkazu

( Mail order/telephone order (MO/TO) transaction)

Vysvětlení

Transakce nevyužití rezervace

(No-Show Transaction)

Vysvětlení

Transakce on-line hazardní hry

(Online Gambling transaction)

Vysvětlení

Transakce ON-US

Vysvětlení

Transakce ověřená PINem

(PIN based transaction (PBT))

Vysvětlení

Transakce ověřená podpisem

(Signature based transaction (SBT))

Vysvětlení

Transakce s odloženým doručením

(Delayed Delivery Transaction)

Vysvětlení

Transakce u samoobslužného terminálu

(Cardholder-Activated Transaction)

Vysvětlení

Transakce z magnetického proužku

Vysvětlení

Transakční doklad

(Transaction receipt)

Vysvětlení

Transakční náklady

(Transaction costs)

Vysvětlení

Transakční účet

(Transaction account)

Vysvětlení

Tranše

(Tranche)

Vysvětlení

Tranše s pohyblivou sazbou

(Floating-Rate Tranche)

Vysvětlení

Transferní agent

(Transfer agent)

Vysvětlení

Transparentní trh

(Transparent market)

Vysvětlení

Trasát, směnečník, dlužník

(Drawee)

Vysvětlení

Treasurer

(Treasurer)

Vysvětlení

Třesk (krach)

(Crash)

Vysvětlení

Trh eurobondů

(Eurobond-market)

Vysvětlení

Trh kupujícího

(Buyers market)

Vysvětlení

Trh obligací

(Bond market)

Vysvětlení

Trh přes přepážku, trh OTC

(Over-the-counter market, OTC market)

Vysvětlení

Trh prodávajícího

(Seller's market)

Vysvětlení

Trh v depresi

(Depressed market)

Vysvětlení

Trpělivý kapitál (investor)

(Patient Capital)

Vysvětlení

Trvalý příkaz

(Standing order)

Vysvětlení

Tržní (nelimitovaný) příkaz

(Market order)

Vysvětlení

Tržní arbitráž

(Market arbitrage)

Vysvětlení

Tržní cena

(Market price)

Vysvětlení

Tržní cyklus

(Market cycle)

Vysvětlení

Tržní dopis, list

(Market letter)

Vysvětlení

Tržní fámy

(Market jitters)

Vysvětlení

Tržní hodnota

(Market value)

Vysvětlení

Tržní index

(Market index)

Vysvětlení

Tržní kapitalizace

(Market capitalization)

Vysvětlení

Tržní oceňování

(Mark to market)

Vysvětlení

Tržní podíl

(Market share)

Vysvětlení

Tržní portfolio

(Market portfolio)

Vysvětlení

Tržní riziko

(Market risk)

Vysvětlení

Tržní rozsah

(Mark-up)

Vysvětlení

Tržní rozsah

(Markdown)

Vysvětlení

Tvrdá měna

(Hard currency)

Vysvětlení

Tvrdé peníze

(Hard money)

Vysvětlení

Tvůrce trhu

(Market maker)

Vysvětlení

Typování PIN

(Typing PIN)

Vysvětlení