Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

R

Rating

(Rating)

Vysvětlení

Ratingové agentury

(Rating agency)

Vysvětlení

Ražebné

(Seigniorage)

Vysvětlení

Reálná aktiva

(Real assets)

Vysvětlení

Reálná úroková sazba

(Real interest rate)

Vysvětlení

Reálný majetek (reality)

(Real property)

Vysvětlení

Reálný zisk/ztráta

(Real gain/loss)

Vysvětlení

Referenční číslo zpracovatele

(Acquirer´s reference number)

Vysvětlení

Refinancování

(Refinancing)

Vysvětlení

Reflace

(Reflation)

Vysvětlení

Refundování, náhrada

(Refunding)

Vysvětlení

Regionální banka

(Regional bank)

Vysvětlení

Registrační požadavky

(Listing requirements)

Vysvětlení

Registrační prohlášení

(Registration statement)

Vysvětlení

Registrovanné cenné papíry

(Registered securities)

Vysvětlení

Registrovaný majitel

(Holder of record)

Vysvětlení

Regresivní zdanění

(Regressive taxes)

Vysvětlení

Regresní analýza

(Regression analysis)

Vysvětlení

Reinvestiční míra

(Reinvestment rate)

Vysvětlení

Reinvestiční výsada

(Reinvestment privilege)

Vysvětlení

Reinvestování

(Reinvestment)

Vysvětlení

Rekapitalizace

(Recapitalization)

Vysvětlení

Rekurz

(Recourse)

Vysvětlení

Relativní síla

(Relative strength)

Vysvětlení

Remboursní banka

(Reimbursing bank)

Vysvětlení

Reprodukční náklady

(Replacement cost)

Vysvětlení

Respiro, respektní období

(Grace period)

Vysvětlení

Retailové (maloobchodní) bankovnictví

(Retail banking)

Vysvětlení

Řetěz událostí

(Daisy chains)

Vysvětlení

Revalvace (přehodnocení)

(Revaluation)

Vysvětlení

Reverzní dohoda o zpětném odkupu

(Reverse repurchase agreement)

Vysvětlení

Revolving

(Revolving)

Vysvětlení

Revolvingový (otáčející se) akreditiv

(Revolving letter of credit)

Vysvětlení

Revolvingový (otáčející se) úvěr

(Revolving credit)

Vysvětlení

Rezervní aktiva

(Reserve assets)

Vysvětlení

Rezervní fond

(Reserve fund)

Vysvětlení

Rezervní měna

(Reserve currency)

Vysvětlení

Rezervní požadavky

(Reserve requirements)

Vysvětlení

Rezervovat

(Earmark)

Vysvětlení

Rezervy

(Reserves)

Vysvětlení

Rezervy na špatné úvěry

(Allowance for bad debts)

Vysvětlení

Rezidentství, bydliště

(Residence)

Vysvětlení

Režie

(Overhead)

Vysvětlení

Řízení aktiv a pasiv

(Asset liability management)

Vysvětlení

Řízení hotovosti (likvidity)

(Cash management)

Vysvětlení

Řízení rizika

(Risk management)

Vysvětlení

Riziko předplacení

(Prepayment risk)

Vysvětlení

Riziko selhání

(Defaulted risk)

Vysvětlení

Riziko svolání

(Call risk)

Vysvětlení

Riziko vypořádání

(Settlement risk)

Vysvětlení

Riziko země

(Country risk)

Vysvětlení

Riziková averze

(Risk aversion)

Vysvětlení

Riziková prémie

(Risk premium)

Vysvětlení

Rizikové cenné papíry

(High flyers)

Vysvětlení

Rizikové vážení

(Risk weighting)

Vysvětlení

Rizikový dluhopis

(Junk bond)

Vysvětlení

Rizikový faktor

(Risk factor)

Vysvětlení

Rizikový kapitál

(Risk capital ,venture capital)

Vysvětlení

Rizikový obchodník telefonického marketingu

Vysvětlení

ROA

(Return on Assets)

Vysvětlení

Roční procentní sazba

(Annual percentage rate)

Vysvětlení

Roční procentní výnosovost

(Annual percentage yield)

Vysvětlení

ROE

(Return on Equity)

Vysvětlení

ROI

(Return on Investment)

Vysvětlení

Roky do splatnosti

(Years to maturity)

Vysvětlení

Rolování

(Roll-over)

Vysvětlení

Rovnoměrný odpis (amortizace)

(Straight-line depreciation)

Vysvětlení

Rovnováha

(Equilibrium)

Vysvětlení

Rovnovážná cena

(Equilibrium price)

Vysvětlení

Rozdělení

(Distributions)

Vysvětlení

Rozdělení (akcií)

(Allotment)

Vysvětlení

Rozdrobené konvertibilní (cenné papíry)

(Busted convertible)

Vysvětlení

Rozhodčí řízení

(Arbitration)

Vysvětlení

Rozhodnutí o alokaci kapitálu

(Capital allocation decision)

Vysvětlení

Rozhraní

(Interface)

Vysvětlení

Rozpětí

(Range)

Vysvětlení

Rozpočet

(Budget)

Vysvětlení

Rozpočtování

(Budgeting)

Vysvětlení

Rozpočtování s nulovou bází

(Zero-based budgeting)

Vysvětlení

Rozpočtový deficit

(Budget deficit)

Vysvětlení

Rozpočtový přebytek

(Budget surplus)

Vysvětlení

Rozpracovaná výroba

(Work in progress)

Vysvětlení

Rozprostření

(Lay-off)

Vysvětlení

Rozptyl

(Variance)

Vysvětlení

Rozpuštění společnosti

(Dissolution of a company)

Vysvětlení

Rozvaha (bilance)

(Balance sheet)

Vysvětlení

Rozvojový (rizikový) kapitalista

(Venture capitalist)

Vysvětlení

Rozvojový kapitál

(Venture capital)

Vysvětlení

RPSN

(Annual Percentage Rate of Charge)

Vysvětlení

Ručitel

Vysvětlení

Run (útok) na banku

(Run on a bank)

Vysvětlení

Růstové akcie

(Growth stock)

Vysvětlení

Růstový fond

Vysvětlení

Rychlý ukazatel (ukazatel rychlé likvidity)

(Quick ratio)

Vysvětlení