Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

P

p.a. (zkratka z latinského per annum)

Vysvětlení

Padělaná karta

(Counterfeit card)

Vysvětlení

Pákový odkup

(Leverage buyout (LBO))

Vysvětlení

Papírový zisk/ztráta

(Paper profit / loss)

Vysvětlení

Paralelní posun

(Parallel shift)

Vysvětlení

Parametry intervalu účtu

(Account range parameters)

Vysvětlení

Paretův zákon

(Pareto's law)

Vysvětlení

Pari (nominální) hodnota

(Par value)

Vysvětlení

Pari obligace

(Par bond)

Vysvětlení

Pařížský klub

(Paris Club)

Vysvětlení

Parket

(Floor)

Vysvětlení

Párové akcie

(Paired shares)

Vysvětlení

Pasivní správa portfolia

Vysvětlení

Penále za předplacení

(Prepayment penalty)

Vysvětlení

Penalizace za předčasný výběr

(Early withdrawal penalty)

Vysvětlení

Peněžní nabídka

(Money supply)

Vysvětlení

Peněžní poukázka

(Money order)

Vysvětlení

Peněžní tok

(Cash flow)

Vysvětlení

Peněžní trh

(Money market)

Vysvětlení

Penzijní fond

(Pension fund)

Vysvětlení

Penzijní plán

(Pension plan)

Vysvětlení

Permanentní financování

(Permanent financing)

Vysvětlení

Personalizace karty

(Card personalisation.)

Vysvětlení

Petrodolary

(Petrodollars)

Vysvětlení

Pevná anuita

(Fixed annuity)

Vysvětlení

Phishing

(Phishing)

Vysvětlení

Piick-up (platební karta)

Vysvětlení

PIN (Personal Identification Number)

(Personal Identification Number (PIN))

Vysvětlení

Plán konstantního výnosu

(Constant ratio plan)

Vysvětlení

Plán podílení se na zisku

(Profit sharing plan)

Vysvětlení

Plán svolatelnosti dluhopisů

(Call Schedule)

Vysvětlení

Plánování kapitálových zdrojů

(Capital fund planning)

Vysvětlení

Plánování životního cyklu

(Life cycle planning)

Vysvětlení

Plány reinvestování dividend

(Dividend reinvestment plans)

Vysvětlení

Platba s objednávkou

(Cash with order)

Vysvětlení

Platby podle výkonů

(Performance related pay)

Vysvětlení

Platební aplikace

(Payment application)

Vysvětlení

Platební bilance

(Balance of payments)

Vysvětlení

Platební brána

(Payment Gateway)

Vysvětlení

Platební karta 

(Payment Card)

Vysvětlení

Platební mechanizmus

(Payments mechanism)

Vysvětlení

Platební nástroj

(Payment instrument)

Vysvětlení

Platební příkaz

(Payment order)

Vysvětlení

Platební rozkaz

(Judgement)

Vysvětlení

Platební systém

(Payment system)

Vysvětlení

Platební terminál

(Terminal)

Vysvětlení

Platnost karty

(Expiration date, expiry date)

Vysvětlení

Platný až do odvolání

(Good till cancelled)

Vysvětlení

Plná moc

(Power of attorney)

Vysvětlení

Plně distribuované (rozprodané)

(Fully distributed)

Vysvětlení

Plně odepsané

(Fully depreciated)

Vysvětlení

Plochá (čistá) sazba

(Flat rate)

Vysvětlení

Plus (platební karta)

(Plus)

Vysvětlení

Po datu

(After date)

Vysvětlení

Počáteční emise

(Initial issue)

Vysvětlení

Počáteční poplatky

(Front-end fees)

Vysvětlení

Počáteční veřejná nabídka

(Initial Public Offering)

Vysvětlení

Podezřelá transakce (platební karta)

(Suspicious transaction)

Vysvětlení

Podhodnocená emise

(Under-pricing)

Vysvětlení

Podhodnocený cenný papír

(Undervalued)

Vysvětlení

Podíl

(Share)

Vysvětlení

Podílový list

(Participation certificate)

Vysvětlení

Podílový list (certifikát)

(Share certificate)

Vysvětlení

Podléhající cenný papír (derivát)

(Underlying security (derivative))

Vysvětlení

Podléhající cenný papír (opce)

(Underlying security (Options))

Vysvětlení

Podléhající hodnota

(Underlying value)

Vysvětlení

Podléhající termínový kontrakt

(Underlying futures contract)

Vysvětlení

Podmíněné svolání

(Conditional call)

Vysvětlení

Podmíněný průzkumem

(Subject to survey)

Vysvětlení

Podmínky dodání

(Terms of delivery)

Vysvětlení

Podmínky emise obligace

(Bond indenture)

Vysvětlení

Podnikové financování (finance)

(Corporate finance)

Vysvětlení

Podpisová karta

(Signature card)

Vysvětlení

Podpisový proužek

(Signature panel)

Vysvětlení

Podprémiový

(Under-Rewarded)

Vysvětlení

Podřízený dluh

(Subordinated debt)

Vysvětlení

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Vysvětlení

Podrozvaha

(Off-balance sheet)

Vysvětlení

Podrozvahové financování

(Off-Balance-sheet Financing)

Vysvětlení

Podrozvahové riziko

(Off-balance sheet risks)

Vysvětlení

Podržení (pozastavení) účtu

(Account hold)

Vysvětlení

Podvádění

(Bucketing)

Vysvětlení

Podvod bez přítomnosti karty

(Card not present fraud)

Vysvětlení

Podvod kartou ztracenou v poště

(Mail non-receipt fraud)

Vysvětlení

Podvod padělanou kartou

(Counterfeit card fraud)

Vysvětlení

Podvod se zcizenou identitou

(Identity theft fraud)

Vysvětlení

Podvod ztracenou nebo zcizenou kartou

(Lost and stolen card fraud)

Vysvětlení

Podvojný zápis

(Double entry)

Vysvětlení

Pohledávky

(Receivables)

Vysvětlení

Pohotovostní ukazatel

(Cash Asset Ratio)

Vysvětlení

Pohyblivá (plovoucí) měna

(Floating currency)

Vysvětlení

Pohyblivá úroková sazba

(Floating Interest Rate)

Vysvětlení

Pohyblivý dluh

(Floating debt)

Vysvětlení

Pohyblivý kupon

(Floating-Rate Coupon)

Vysvětlení

Pohyblivý směnný kurz

(Floating exchange rate)

Vysvětlení

Pojištěnec

(Policyholder)

Vysvětlení

Pojištění exportního úvěru

(Export credit insurance)

Vysvětlení

Pojištění na všechna rizika

(All-risk insurance)

Vysvětlení

Pojištění pro vlastní potřebu

(Captive insurance)

Vysvětlení

Pojištění úvěrového rizika

(Credit risk insurance)

Vysvětlení