Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

O

Obchodní akreditiv

(Commercial letter of credit)

Vysvětlení

Obchodní bariéra

(Trade barrier)

Vysvětlení

Obchodní bilance

(Balance of trade)

Vysvětlení

Obchodní deficit

(Trade deficit)

Vysvětlení

Obchodní místo

(Merchant outlet)

Vysvětlení

Obchodní směnka

(Trade bill)

Vysvětlení

Obchodní typu T&E

(T&E Merchant)

Vysvětlení

Obchodní úvěr

(Trade credit)

Vysvětlení

Obchodní věřitel

(Trade creditor)

Vysvětlení

Obchodní známka (značka)

(Trade mark)

Vysvětlení

Obchodník elektronického obchodování

(Electronic Commerce Merchant)

Vysvětlení

Obchodník MO/TO

(mail/Phone Order Merchant)

Vysvětlení

Obchodník na burzovním parketu

(Floor trader)

Vysvětlení

Obchodník provozující on-line hazardní hry

(Online Gambling Merchant)

Vysvětlení

Obchodník s drahými kovy

(Bullion broker)

Vysvětlení

Obchodování na otevřeném účtu

(Open account trading)

Vysvětlení

Obchodování na základě neveřejných informací

(Insider trading)

Vysvětlení

Obchodovatelné (prodejné) cenné papíry

(Marketable Securities)

Vysvětlení

Obecné rezervy

(General reserve)

Vysvětlení

Oběživo

(Circulating medium)

Vysvětlení

Oběžná aktiva

(Current assets)

Vysvětlení

Oběžný (pracovní) kapitál

(Circulating capital)

Vysvětlení

Obligace

(Bond)

Vysvětlení

Obligace s přednostním právem

(Prior lien bond)

Vysvětlení

Obligační fond

(Bond fund)

Vysvětlení

Obnovitelná směnka

(Renewal bill)

Vysvětlení

Obrácená výnosová křivka

(Inverted Yield Curve)

Vysvětlení

Obrácené převzetí

(Reverse take-over)

Vysvětlení

Obrácený akciový split

(Reverse stock split)

Vysvětlení

Obrat aktiv

(Asset turnover)

Vysvětlení

Obrat kapitálu

(Capital Turnover)

Vysvětlení

Obrat účtu pohledávek

(Accounts receivable turnover)

Vysvětlení

Obrat zásob

(Inventory turnover)

Vysvětlení

Obsah, směnečná doba

(Tenor)

Vysvětlení

Očekávané období držby

(Anticipated holding period)

Vysvětlení

Ocenění

(Valuation)

Vysvětlení

Ocenění nemovitosti

(Real estate evaluation)

Vysvětlení

Oceňování převodů

(Transfer pricing)

Vysvětlení

Ochrana před svoláním

(Call protection)

Vysvětlení

Ochranná známka

(Brand)

Vysvětlení

Ochranné závazky

(Protective covenant)

Vysvětlení

Očištěná báze

(Adjusted basis)

Vysvětlení

Odblokování platební karty

(Unblock)

Vysvětlení

Odbytové náklady

(Costs of sales)

Vysvětlení

Oddělitelný warrant

(Detachable warrant)

Vysvětlení

Oddělování aktiv

(Asset-stripping)

Vysvětlení

Odkup firmy manažery

(Management buy-out)

Vysvětlení

Odložená anuita (renta)

(Deferred annuity)

Vysvětlení

Odložený akreditiv

(Deferred payment credit)

Vysvětlení

Odmítnuté inkaso

Vysvětlení

Odpis úvěru

(Write-off)

Vysvětlení

Odstupné

(Severance payment)

Vysvětlení

Odstupňované splátky

(Graduated payment)

Vysvětlení

Odvolací prémie

(Call premium)

Vysvětlení

Odvolatelný akreditiv

(Revocable letter of credit)

Vysvětlení

Off shore centrum

(Off shore centre)

Vysvětlení

Off-line autorizace

(Off-line Authorisation)

Vysvětlení

Off-line ověření PINu

(Off-line PIN Verification)

Vysvětlení

Off-line/On-line (nepřímo/přímo propojený)

(Off-line / On-line)

Vysvětlení

Okamžité vydání karty

( Instant Issue Card)

Vysvětlení

Okamžitý posun

(Immediate shift)

Vysvětlení

Oligopol

(Oligopoly)

Vysvětlení

Oligopolní cena

(Oligopoly price)

Vysvětlení

Omezená pravomoc

(Limited discretion)

Vysvětlení

Omezená záruka

(Limited warranty)

Vysvětlení

Omezené riziko

(Limited risk)

Vysvětlení

Omezené ručení

(Limited liability)

Vysvětlení

On-line autorizace

(On-line authorization)

Vysvětlení

Opakující se transakce (platební karta)

(Recurring Transaction)

Vysvětlení

Opce

(Option)

Vysvětlení

Opce evropského stylu

(European style option)

Vysvětlení

Opce kupujícího

(Buyer's option)

Vysvětlení

Opce mimo peníze

(Out of the money option)

Vysvětlení

Opce prodávajícího

(Seller's option)

Vysvětlení

Opce v americkém stylu

(American style option)

Vysvětlení

Opce v penězích

(In the money option)

Vysvětlení

Opční kontrakt

(Option contract)

Vysvětlení

Opční spread strategie

(Spread strategy)

Vysvětlení

Operace na volném trhu

(Open market transactions)

Vysvětlení

Opravné položky

(Provisions)

Vysvětlení

Oprávněný držitel karty

Vysvětlení

Osobní příjem

(Personal income)

Vysvětlení

Osobní úvěr

(Personal loan)

Vysvětlení

Otáčející se dluh

(Rolled-over debt)

Vysvětlení

Otevírací cena

(Opening price)

Vysvětlení

Otevřené fondy

(Open-end funds)

Vysvětlení

Otevřené krátké pozice

(Short interest)

Vysvětlení

Otevřené REPO

(Open REPO)

Vysvětlení

Otevřený akreditiv

(Open letter of credit)

Vysvětlení

Otevřený nákup

(Opening purchase)

Vysvětlení

Otevřený příkaz

(Open order)

Vysvětlení

Otevřený prodej

(Opening sale)

Vysvětlení

Otevřený úvěr

(Open-end credit)

Vysvětlení

Otevřený zájem

(Open interest)

Vysvětlení

OTP

(One Time Password)

Vysvětlení

Ověření čísla karty

(Account number verification)

Vysvětlení

Ověření PINu

(PIN Verification)

Vysvětlení

Ověření podpisu

(Signature verification)

Vysvětlení

Ovládnout trh

(Corner the market)

Vysvětlení