Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

N

Na penězích

(At the money)

Vysvětlení

Na požádání

(At call)

Vysvětlení

Naakumulovaný úrok

(Accumulated interest)

Vysvětlení

Nabídka

(Bid)

Vysvětlení

Nabídka a poptávka

(Supply and demand)

Vysvětlení

Nabídková obligace

(Bid bond)

Vysvětlení

Nad jmenovitou hodnotu

(Above par)

Vysvětlení

Nadhodnocená

(Overvalued)

Vysvětlení

Nadměrné (dobrovolné) bankovní rezervy

(Excess bank reserves)

Vysvětlení

Nadvýnosový

(Over-rewarded)

Vysvětlení

Náhdraní karta

(Emergency Replacement Card)

Vysvětlení

Náhradní (opravný) dluhopis

(Adjustment bond)

Vysvětlení

Náhrobek

(Tombstone)

Vysvětlení

Nahromaděný (alikvotní) úrok

(Accrued interest)

Vysvětlení

Nákladní list (konsignace)

(Consignment note)

Vysvětlení

Náklady a přepravné

(Cost and Freight)

Vysvětlení

Náklady alternativních příležitostí kapitálu

(Opportunity Cost of Capital)

Vysvětlení

Náklady financování

(Cost of funds)

Vysvětlení

Náklady kapitálu

(Cost of capital)

Vysvětlení

Náklady příležitosti (oportunitní náklady)

(Opportunity cost)

Vysvětlení

Nákup na splátky

(Hire Purchase)

Vysvětlení

Nákupní a prodejní rozpětí

(Bid-Ask Spread)

Vysvětlení

Národní dluh

(National debt)

Vysvětlení

Následující datum svolání

(Next Call Date)

Vysvětlení

Následující datum umoření

(Next Sinking Date)

Vysvětlení

NAV

(Net Asset Value)

Vysvětlení

Navazující (zpětné) akreditivy

(Back-to-back letters of credit)

Vysvětlení

Navazující (zpětné) úvěry

(Back-to-back loan)

Vysvětlení

Návratnost aktiv

(Return on assets)

Vysvětlení

Návratnost investic

(Return on investment)

Vysvětlení

Návratnost kapitálu

(Return on equity)

Vysvětlení

Návratnost průměrného celkového kapitálu

(Return on Average Total Capital)

Vysvětlení

Navýšení průměru

(Average up)

Vysvětlení

Neautentikovaná bezpečná transakce

(Non-Authenticated Security Transaction)

Vysvětlení

Neautentikovaná transakce

(Non-authenticated transaction)

Vysvětlení

Nebankovní subjekty

Vysvětlení

Nedoplatek

(Arrear)

Vysvětlení

Neelastická nabídka

(Inelastic supply)

Vysvětlení

Neelastická poptávka

(Inelastic demand)

Vysvětlení

Nehmotné aktivum

(Intangible assets)

Vysvětlení

Nejlepší nákupní nabídka

(Best Bid)

Vysvětlení

Nejlepší prodejní nabídka

(Best Ask)

Vysvětlení

Nejnižší denní cena

(Day Low)

Vysvětlení

Nejvyšší denní cena

(Day high)

Vysvětlení

Nekotované akcie

(Unquoted shares)

Vysvětlení

Nekrytá opce

(Uncovered option)

Vysvětlení

Nelikvidní

(Illiquid)

Vysvětlení

Nemovitostní investiční fond

(Real Estate Investment Fund)

Vysvětlení

Neodvolatelný akreditiv

(Irrevocable letter of credit)

Vysvětlení

Neodvolatelný dokumentární akreditiv

(Irrevocable documentary credit)

Vysvětlení

Neodvolatelný potvrzený akreditiv

(Irrevocable confirmed credit)

Vysvětlení

Neoprávněná transakce u platební karty

(Unauthorised transaction)

Vysvětlení

Neplatný

(Null and void)

Vysvětlení

Nepřátelská nabídka

(Hostile bid)

Vysvětlení

Nepřátelské převzetí

(Hostile take-over)

Vysvětlení

Nepřevoditelný šek

(Non-transferable cheque)

Vysvětlení

Nepřímé náklady

(Indirect cost)

Vysvětlení

Nepřímý vývoz

(Indirect exporting)

Vysvětlení

Nesměnitelná měna

(Blocked Currency)

Vysvětlení

Nesolventnost

(Insolvent)

Vysvětlení

Nesvolatelné (nevypověditelné) cenné papíry

(Noncallable securities)

Vysvětlení

Nevymahatelný kontrakt

(Unenforceable contracts)

Vysvětlení

Nezajištěný úvěr (půjčka)

(Unsecured loan)

Vysvětlení

Nezajištěný věřitel

(Unsecured creditor)

Vysvětlení

Nezatížený majetek

(Unencumbered property)

Vysvětlení

Noční trezor

(Night depository)

Vysvětlení

Nominální (jmenovitá) částka

(Face amount)

Vysvětlení

Nominální (jmenovitá) hodnota

(Face value)

Vysvětlení

Nominální hodnota

(Denomination value)

Vysvětlení

Nominální hodnota

(Principal amount)

Vysvětlení

Nominální společník

(Nominal partner)

Vysvětlení

Nominální úroková sazba (roční)

Vysvětlení

Non-participation message

(Non-participation message )

Vysvětlení

Nostro účet

(Nostro account)

Vysvětlení

Nový kanál

(New Channel)

Vysvětlení

NPV (ČSH)

(NPV)

Vysvětlení

Nucená správa

(Receivership)

Vysvětlení

Nucený správce, likvidátor

(Receiver)

Vysvětlení

Nulový flooer limit (platební karty)

(Zero floor limit)

Vysvětlení