Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

M

M.B.I.

(M.B.I.)

Vysvětlení

M.B.O.

(M.B.O.)

Vysvětlení

MAESTRO

(Maestro)

Vysvětlení

Magnetický proužek

(Magnetic stripe)

Vysvětlení

Majetek (akcie, jmění)

(Equity)

Vysvětlení

Majetek nabytý po vyhlášení konkurzu.

(After acquired property)

Vysvětlení

Majitel účtu

(Account owner)

Vysvětlení

Makléř

(Broker, jobber, stockbroker)

Vysvětlení

Makléř mezi obchodníky

(Inter dealer broker)

Vysvětlení

Makléř na provizi

(Commission broker)

Vysvětlení

Makléř-dealer

(Broker-dealer)

Vysvětlení

Makléřova půjčka

(Broker's loan)

Vysvětlení

Makléřská provize

(Brokerage)

Vysvětlení

Makléřský trh

(Brokered market)

Vysvětlení

Makroekonomie

(Macroeconomics)

Vysvětlení

Manažer fondu

(Funds manager)

Vysvětlení

Manažerská společnost

(Management company)

Vysvětlení

Manažerské akcie

(Management stock)

Vysvětlení

Manažerské účetnictví

(Management accounting)

Vysvětlení

Manual cash disbursement

(Manual cash disbursement)

Vysvětlení

Manutální otisk

(Manual imprint)

Vysvětlení

Manutální transakce

(Manual transaction)

Vysvětlení

Mapování

(Charting)

Vysvětlení

Marginální (mezní) náklady

(Marginal cost)

Vysvětlení

Maržová dohoda

(Margin agreement)

Vysvětlení

Maržová půjčka

(Margin loan)

Vysvětlení

Maržové požadavky

(Margin requirements)

Vysvětlení

Maržový cenný papír

(Margin security)

Vysvětlení

Maržový účet

(Margin account)

Vysvětlení

Mechanický impriner

(Imprinter)

Vysvětlení

Medvědí trh

(Bear market)

Vysvětlení

Měnová konverze

(Currency conversion)

Vysvětlení

Měnová opce

(Currency option)

Vysvětlení

Měnová politika

(Monetary policy)

Vysvětlení

Měnové futures

(Currency futures)

Vysvětlení

Měnové riziko

(Currency risk)

Vysvětlení

Měnový indikátor

(Monetary indicator)

Vysvětlení

Měnový kód

(Currency code)

Vysvětlení

Měnový koš

(Currency basket)

Vysvětlení

Měnový management

(Currency management)

Vysvětlení

Měnový swap

(Currency swap)

Vysvětlení

Měnový výbor

(Monetary Committee)

Vysvětlení

Menší než kontejnerový náklad (LCL)

(Less-than-container load (LCL))

Vysvětlení

Menšinový podíl

(Minority interests)

Vysvětlení

Měsíc dodání

(Delivery month)

Vysvětlení

Metoda autentikace karty

(Card Authentication Method)

Vysvětlení

Metoda ověření držitele karty

(Cardholder Verification Method)

Vysvětlení

Metoda rolovaných dividend

(Dividend rollover plan)

Vysvětlení

Mezibankovní zápůjční sazba

(Interbank offered rate)

Vysvětlení

Mezidenní limit

(Inter day limit)

Vysvětlení

Mezikomoditní rozpětí (spread)

(Intercommodity spread)

Vysvětlení

Mezitržní rozpětí

(Intermarket spread)

Vysvětlení

Mezní efektivnost kapitálu

(Marginal efficiency of capital)

Vysvětlení

Mezní příjem

(Marginal revenue)

Vysvětlení

Mezní užitečnost

(Marginal utility)

Vysvětlení

Mikroekonomie

(Microeconomics)

Vysvětlení

Mimo dosah

(Above the line)

Vysvětlení

Mimo řadu

(Out of line)

Vysvětlení

Mimoburzovní (mimoparketová) objednávka

(Off-floor order)

Vysvětlení

Mimořádná dividenda

(Extra dividend)

Vysvětlení

Minimální nákupy

(Minimum purchases)

Vysvětlení

Minimální úroveň

(Minimum maintenance)

Vysvětlení

Minimální zůstatek

(Minimum balance)

Vysvětlení

Minoritní (menšinový) akcionář

(Minority stockholder)

Vysvětlení

Misery index (Index oběti, utrpení)

(Misery index)

Vysvětlení

Místo transakce

(Point-of-Transaction)

Vysvětlení

Mladší cenné papíry

(Junior securities)

Vysvětlení

Mladší emise

(Junior issue)

Vysvětlení

MO/TO

Vysvětlení

Mobilní bankovnictví

(GSM Banking)

Vysvětlení

Model oceňování kapitálových aktiv

(Capital asset pricing model)

Vysvětlení

Moderní portfoliová teorie

(Modern portfolio theory)

Vysvětlení

Modifikovaná durace

(Modified duration)

Vysvětlení

Monetarista

(Monetarist)

Vysvětlení

Moody’s

(Moody's)

Vysvětlení

Morální hazard

(Moral hazard)

Vysvětlení

Moratorium, zmrazení

(Moratorium)

Vysvětlení

Možnost svolání

(Call feature)

Vysvětlení

Mrtvá (spící) společnost

(Dormant company)

Vysvětlení

Mrtvé (spící) konto

(Dormant account)

Vysvětlení

Multiple imprint

Vysvětlení