Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

L

Let (přesun) k měně

(Flight to currency)

Vysvětlení

Let (přesun) ke kvalitě

(Flight to quality)

Vysvětlení

Letecký nákladní list

(Air waybill)

Vysvětlení

Letecký nákladní list na všechna rizika

(Air bill all risks)

Vysvětlení

Levá strana kotace

(Left side of quote)

Vysvětlení

Levné peníze

(Cheap money)

Vysvětlení

Levný

(Cheap)

Vysvětlení

LIBOR Londýnská mezibankovní zápůjční sazba

(LIBOR London Interbank Offered Rate)

Vysvětlení

Licence na centralizovanou akvizici

(Central acquiring license)

Vysvětlení

Licence na produkt

(Product licence)

Vysvětlení

Licenční poplatek

(Royalty)

Vysvětlení

Licencování

(Licensing)

Vysvětlení

LIFO (poslední do, první ven)

(LIFO (last in , first out))

Vysvětlení

Likvidace

(Liquidation)

Vysvětlení

Likvidační hodnota

(Liquidation value)

Vysvětlení

Likvidita

(Liquidity)

Vysvětlení

Likviditní poměr

(Liquidity ratio)

Vysvětlení

Likvidní aktiva

(Liquid assets)

Vysvětlení

Likvidní peníze

(Near money)

Vysvětlení

Likvidní trh

(Liquid market)

Vysvětlení

Limitovaná objednávka

(Limit order)

Vysvětlení

Limitovaná uzavírací objednávka

(Limit on close order)

Vysvětlení

Limity fluktuace

(Fluctuation limit)

Vysvětlení

Linie trendu

(Trendline)

Vysvětlení

Linie trhu cenných papírů

(Security market line)

Vysvětlení

Listina zakládající nárok

(Title deed)

Vysvětlení

Lombardní sazba

(Lombard Rate)

Vysvětlení

Loro účet

(Loro Account)

Vysvětlení

Losování

(Ballot)

Vysvětlení

Lot, jednotka obchodování

(Round lot)

Vysvětlení

LTV

(Loan to Value)

Vysvětlení