Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

K

Kapitálová aktiva

(Capital assets)

Vysvětlení

Kapitálová intenzita

(Capital intensive)

Vysvětlení

Kapitálová přiměřenost

(Capital adequacy)

Vysvětlení

Kapitálová struktura

(Capital structure)

Vysvětlení

Kapitálové požadavky (kapitálová potřeba)

(Capital requirement)

Vysvětlení

Kapitálové výdaje

(Capital expenditures)

Vysvětlení

Kapitálový rozpočet

(Capital budget)

Vysvětlení

Kapitálový trh

(Capital market)

Vysvětlení

Kapitálový účet

(Capital account)

Vysvětlení

Kapitálový výnos

(Capital gain)

Vysvětlení

Karetní asociace

(Card Companies Association; Card Association)

Vysvětlení

Karta Afinity

(Afinity card)

Vysvětlení

Karta s integrovaným obvodem

(Integrated circuit card)

Vysvětlení

Kartely

(Cartels)

Vysvětlení

Kartová asociace

(Card association)

Vysvětlení

Kartový podvod

(Card fraud)

Vysvětlení

Kartový účet

(Card account)

Vysvětlení

Kategorie obchodníka

(Merchant category)

Vysvětlení

Keynesiánská ekonomie

(Keynesian economics)

Vysvětlení

Kladně skloněná výnosová křivka

(Positively sloping yield curve)

Vysvětlení

Klasifikované akcie

(Classified stock)

Vysvětlení

Klasifikované úvěry

(Classified loans)

Vysvětlení

Klauzule o navyšování zajištění

(Topping-up clause)

Vysvětlení

Klávesnice PIN

(Pin pad)

Vysvětlení

Klíč

(Key)

Vysvětlení

Klíčové odvětví

(Key industry)

Vysvětlení

Kmenová akcie

(Common stock)

Vysvětlení

Kmenové akcie

(Ordinary shares)

Vysvětlení

Kmenové akcie

(Common capital stock(common stock))

Vysvětlení

Kmenové akcie

(Equities)

Vysvětlení

Kniha

(Book)

Vysvětlení

Kód důvodů

(Reason code)

Vysvětlení

Kód důvodu chargebacku

(Chargeback reason code)

Vysvětlení

Kód kategorie obchodníka

(Merchant category code)

Vysvětlení

Kód měny

(Currency code)

Vysvětlení

Kód odezvy

(Response code)

Vysvětlení

Kód ověření karty

(Card validation code)

Vysvětlení

Kód země

(Country Code)

Vysvětlení

Kód zpracování

(Processing code)

Vysvětlení

Kódování

(Encryption)

Vysvětlení

Kolaterál

(Collateral)

Vysvětlení

Kolektivní investování

Vysvětlení

Kolektivní pojištění

(Coinsurance)

Vysvětlení

Kolektivní smlouva

(Agreement, collective bargaining)

Vysvětlení

Kolektivní vyjednávání

(Collective bargaining)

Vysvětlení

Komerční (obchodní) dokument

(Commercial document)

Vysvětlení

Komerční banka

(Commercial bank)

Vysvětlení

Komisionář

(Commission agent)

Vysvětlení

Komodita

(Commodity)

Vysvětlení

Komoditně produktový spread

(Commodity-product spread)

Vysvětlení

Komoditní cenný papír

(Commodity paper)

Vysvětlení

Komoditní sdružení

(Commodity Pool)

Vysvětlení

Komoditní swap

(Commodity swap)

Vysvětlení

Koncept pokračujícího podnikání

(Going concern concept)

Vysvětlení

Konečná dividenda

(Final dividend)

Vysvětlení

Konglomerátní spojení

(Conglomerate merger)

Vysvětlení

Konosament

(Bill of lading (B/L))

Vysvětlení

Konosament na řad

(Order bill of lading)

Vysvětlení

Konosament s doložkou

(Claused bill of lading)

Vysvětlení

Konosament ve zkrácené formě

(Short form bill of lading)

Vysvětlení

Konsolidace

(Consolidation)

Vysvětlení

Konsolidace dluhu

(Debt consolidation)

Vysvětlení

Konsolidační půjčka

(Consolidation loan)

Vysvětlení

Konsolidovaná rozvaha

(Consolidated balance sheet)

Vysvětlení

Konsolidované daňové přiznání

(Consolidated tax return)

Vysvětlení

Konsolidovaný finanční výkaz

(Consolidated financial statement)

Vysvětlení

Kontokorent, přečerpání

(Overdrafts)

Vysvětlení

Kontrabroker

(Contra broker)

Vysvětlení

Kontrakt s fixní cenou

(Fixed-price contract)

Vysvětlení

Kontrolní (rozhodující, většinový) podíl (zájem)

(Controlling interest)

Vysvětlení

Kontrolní akcie

(Control stock)

Vysvětlení

Kontrolní bilance

(Trial balance)

Vysvětlení

Kontrolní číslice

(Check digit)

Vysvětlení

Konvergenční kritéria

(Convergence Criteria)

Vysvětlení

Konvergenční programy

(Convergence programmes)

Vysvětlení

Konvergenční zpráva

(Convergence report)

Vysvětlení

Konvertibilita

(Convertibility)

Vysvětlení

Konvertibilní cenný papír

(Convertible security)

Vysvětlení

Konvertibilní dluhopis

(Convertible bond)

Vysvětlení

Konvertibilní měny

(Convertible currencies)

Vysvětlení

Konvertibilní prioritní akcie

(Convertible preferred stock)

Vysvětlení

Konverzní hodnota

(Conversion value)

Vysvětlení

Konverzní parita

(Conversion parity)

Vysvětlení

Konverzní poměr

(Conversion ratio)

Vysvětlení

Konverzní prémie

(Conversion premium)

Vysvětlení

Konzulární deklarace

(Consular declaration)

Vysvětlení

Konzulární faktura

(Consular invoice)

Vysvětlení

Korespondenční bankovnictví

(Correspondent banking)

Vysvětlení

Korespondentská banka

(Correspondent bank)

Vysvětlení

Korporátní daň (daň z příjmů právnických osob)

(Corporate tax)

Vysvětlení

Koš (ve vztahu k derivátům)

(Basket)

Vysvětlení

Košová opce

(Basket option)

Vysvětlení

Kotace

(Quote)

Vysvětlení

Kotovací tabule

(Quotation board)

Vysvětlení

Kotovaná cena

(Quoted price)

Vysvětlení

Kotovaná společnost

(Quoted company)

Vysvětlení

Kotované cenné papíry

(Listed securities)

Vysvětlení

Kotování

(Quotation)

Vysvětlení

Kotovaný cenný papír

Vysvětlení

Koupě při otevření

(Buy on opening)

Vysvětlení