E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

I

IAS

(International Accounting Standards)

Vysvětlení

IBAN

(International Bank Account Number)

Vysvětlení

ICA (MasterCard)

Vysvětlení

Iluzorní akciový plán

(Phantom stock plan)

Vysvětlení

Index důvěry

(Confidence indicator)

Vysvětlení

Index spotřebitelských cen

(Consumer Price Index (CPI ))

Vysvětlení

Indexace

(Indexation)

Vysvětlení

Indexové opce

(Index options)

Vysvětlení

Indexový fond

(Index fund)

Vysvětlení

Indikátor hybné síly

(Momentum indicator)

Vysvětlení

Indikované dividendy

(Indicated dividend)

Vysvětlení

Indikovaný (označený) výnos

(Indicated yield)

Vysvětlení

Indosament

(Endorsement)

Vysvětlení

Indosant

(Endorser)

Vysvětlení

Indosovat, žirovat

(Endorse)

Vysvětlení

Inflace

(Inflation)

Vysvětlení

Inflační riziko

Vysvětlení

Ingot

(Ingot)

Vysvětlení

Inkasní agent

(Collection agent)

Vysvětlení

Inkasní období

(Collection period)

Vysvětlení

Inkasní poměr

(Collection ratio)

Vysvětlení

Inkasní způsob placení

(Collection)

Vysvětlení

Inkaso

(Collection)

Vysvětlení

Inside (zasvěcené, vnitřní) informace

(Inside information)

Vysvětlení

Insider (zasvěcenec)

(Insider)

Vysvětlení

Institucionální investor

(Institutional investor)

Vysvětlení

Institucionální makléř

(Institutional broker)

Vysvětlení

Instrument na řad

(Order instrument)

Vysvětlení

Inteligentní detekční systém

(Inteligent detection system)

Vysvětlení

Interchange

(Interchange)

Vysvětlení

Interchange Transaction

(Interchange Transaction)

Vysvětlení

Internetové bankovnictví

(Internet banking)

Vysvětlení

Interní financování

(Internal financing)

Vysvětlení

Interoperabilty

(Interoperabilty)

Vysvětlení

Interregionální transakce

(Interregional interchange)

Vysvětlení

Interval účtů

(Account range)

Vysvětlení

Inventura zásob

(Stock-taking)

Vysvětlení

Investice

(Investment)

Vysvětlení

Investičně vázaná pojistná smlouva

(Unit-linked insurance policy)

Vysvětlení

Investiční (kapitálové) statky

(Capital goods)

Vysvětlení

Investiční banka

(Investment bank)

Vysvětlení

Investiční certifikát

(Investment certificate)

Vysvětlení

Investiční daňový úvěr (zápočet)

(Investment tax credit)

Vysvětlení

Investiční dopis

(Investment letter)

Vysvětlení

Investiční fond

Vysvětlení

Investiční hodnota konvertibilních cenných papírů

(Investment value convertible securities)

Vysvětlení

Investiční instrumenty

Vysvětlení

Investiční portfolio

(Investment portfolio)

Vysvětlení

Investiční pozice

(Investment position)

Vysvětlení

Investiční přístup "ze dna nahoru"

(Bottom-up approach to investing)

Vysvětlení

Investiční riziko

Vysvětlení

Investiční služby

(Investment services)

Vysvětlení

Investiční společnost

(Investment company)

Vysvětlení

Investiční vzorec (strategie)

(Formula investing)

Vysvětlení

Investiční záměr (cíl)

(Investment objective)

Vysvětlení

Investiční zprostředkovatel

Vysvětlení

Investování

Vysvětlení

IPO

(Initial Public Offering)

Vysvětlení

IRR

(IRR)

Vysvětlení

ISIN

(ISIN)

Vysvětlení

ISO

(ISO)

Vysvětlení