E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

H

Hedging, zajištění

(Hedging)

Vysvětlení

Historická (pořizovací) cena

(Historical cost)

Vysvětlení

Historie (vývoj, výsledky) fondu

(Fund performance)

Vysvětlení

Hlasová autorizace

(Voice authorisation)

Vysvětlení

Hlasovací právo

Vysvětlení

Hlavní investoři (akcionáři)

(Core investor)

Vysvětlení

Hlavní licence

(Principal licence)

Vysvětlení

Hlavní manažer

(Lead manager)

Vysvětlení

Hlavní účetní kniha

(General ledger)

Vysvětlení

Hlavní upisovatel

(Managing underwriter)

Vysvětlení

Hmotná aktiva

(Tangible assets)

Vysvětlení

Hodnocení obligace

(Bond rating)

Vysvětlení

Hodnota aktiva

(Asset value)

Vysvětlení

Hodnota otevřené pozice

(Open trade equity)

Vysvětlení

Hodnota vynuceného prodeje

(Forced sale value)

Vysvětlení

Holandská aukce

(Dutch auction)

Vysvětlení

Holdingová společnost

(Holding company)

Vysvětlení

Hologram

(Hologram)

Vysvětlení

Horizontální integrace

(Horizontal integration)

Vysvětlení

Horizontální, kalendářní, časový spread

(Horizontal spread, calendar spread, time spread)

Vysvětlení

Horké peníze

(Hot money)

Vysvětlení

Hospodářský cyklus

(Business cycle)

Vysvětlení

Hostitelský systém acquirera

(Acquirer host system)

Vysvětlení

Hostitelský systém vydavatele

(Issuer host system)

Vysvětlení

Hotově

(Cash)

Vysvětlení

Hotovost (oběživo, M1)

(Cash)

Vysvětlení

Hotovostní účetnictví

(Cash basis)

Vysvětlení

Hotovostní ukazatel

(Cash ratio)

Vysvětlení

Hromadné dokumenty

(Groupage documents)

Vysvětlení

Hrubá dividenda

(Gross dividend)

Vysvětlení

Hrubá národní zadluženost

(Gross National Debt)

Vysvětlení

Hrubé nájemné

(Gross rental)

Vysvětlení

Hrubé příjmy

(Gross receipts)

Vysvětlení

Hrubé výnosy

(Gross earnings)

Vysvětlení

Hrubý domácí produkt

(Gross domestic product)

Vysvětlení

Hrubý národní produkt

(Gross National Product)

Vysvětlení

Hrubý obrat

(Gross sales)

Vysvětlení

Hrubý příjem

(Gross income)

Vysvětlení

Hrubý pronájem

(Gross lease)

Vysvětlení

Hrubý úrok

(Gross interest)

Vysvětlení

Hrubý výnos

(Gross yield)

Vysvětlení

Hrubý zisk

(Gross profit)

Vysvětlení

Hybridní investice

(Hybrid investment)

Vysvětlení

Hybridní karta

(Hybrid card)

Vysvětlení

Hybridní terminál

(Hybrid terminal)

Vysvětlení

Hypoteční certifikáty

(Mortgage-backed certificates)

Vysvětlení

Hypoteční dlužník

(Mortgagee)

Vysvětlení

Hypoteční úvěr / Hypotéka

(Mortgage loan, Mortgage Credit)

Vysvětlení

Hypoteční zájem

(Mortgagee interest)

Vysvětlení

Hypoteční zástavní list

(Mortgage bond)

Vysvětlení

Hypoteční životní pojistka

(Mortgage life insurance)

Vysvětlení

Hypotéka s fixní sazbou

(Fixed-rate mortgage)

Vysvětlení

Hypotéka s odstupňovanými splátkami

(Graduated-payment mortgage)

Vysvětlení

Hypotéka s proměnlivou sazbou

(Variable-rate mortgage)

Vysvětlení