Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

E

EBIT

(EBIT)

Vysvětlení

Efektivní (skutečný) směnný kurz (nominální/reálný

(Effective (nominal/real) exchange rates)

Vysvětlení

Efektivní míra (sazba)

(Effective rate)

Vysvětlení

Efektivní trh

(Efficient Market)

Vysvětlení

EFTPOS

(EFTPOS)

Vysvětlení

Ekonometrie

(Econometrics)

Vysvětlení

Ekonomické indikátory

(Economic indicators)

Vysvětlení

Ekonomie

(Economics)

Vysvětlení

Ekonomie strany nabídky

(Supply-side economics)

Vysvětlení

Ekvivalent kmenové akcie

(Common stock equivalent)

Vysvětlení

Ekvivalentní výnos obligace

(Bond equivalent yield)

Vysvětlení

Elasticita nabídky

(Elasticity of supply)

Vysvětlení

Elasticita poptávky

(Elasticity of demand)

Vysvětlení

Elasticita, pružnost

(Elasticity)

Vysvětlení

Elektronická peněženka

(Electronic purse)

Vysvětlení

Elektronické bankovnictví

(Electronic banking)

Vysvětlení

Elektronické obchodování

(Electronic commerce)

Vysvětlení

Elektronické peníze (E-peníze)

(Electronic money (e-money))

Vysvětlení

Elektronický imprint

(Electronic Imprint)

Vysvětlení

Elektronický platební prostředek

(Electronic Payment Means)

Vysvětlení

Elektronický transakční doklad

(Electronic Transaction Receipt)

Vysvětlení

Embargo (blokáda)

(Embargo)

Vysvětlení

Embosovaná platební karta

(Embossed Payment Card)

Vysvětlení

Embosování

(Emboss)

Vysvětlení

Emise

Vysvětlení

Emise poukázek

(Note issue)

Vysvětlení

Emisní cena

(Issue price)

Vysvětlení

Emisní diskont

(Underwriter Discount)

Vysvětlení

Emisní firma

(House of issue)

Vysvětlení

Emisní množství

(Issued amount)

Vysvětlení

Emitent

(Issuer)

Vysvětlení

Emitovaný kapitál

(Issued capital)

Vysvětlení

EMVCO

Vysvětlení

EONIA

(EONIA)

Vysvětlení

Eskontování směnky

(Discounting a bill of exchange)

Vysvětlení

EURIBOR

(EURIBOR)

Vysvětlení

Euro

(Euro)

Vysvětlení

Eurobondy

(Eurobonds)

Vysvětlení

Eurocard/MasterCard

(Eurocard/Master Card)

Vysvětlení

Euroclear

(Euroclear)

Vysvětlení

Eurodolarová depozita

(Eurodollar deposits)

Vysvětlení

Eurodolarové zaručené vkladní certifikáty

(Eurodollar collaterized certificates of deposits)

Vysvětlení

Eurodolarový trh

(Eurodollar Market)

Vysvětlení

Eurojen

(EuroYen)

Vysvětlení

EUROPAY

(Europay)

Vysvětlení

Eurošek

(Eurocheque)

Vysvětlení

Eurošeková karta

(Eurocheque card)

Vysvětlení

Eurozóna

(Euro area)

Vysvětlení

Eventualita (nepředvídaná událost)

(Contingent)

Vysvětlení

Ex datum

(Ex-date)

Vysvětlení

Ex dividenda (ex div; XD)

(Ex-dividend (ex div; XD))

Vysvětlení

Ex kupon (bez kuponu)

(Ex coupon)

Vysvětlení

Exception file (u VISA karet)

(Exception file)

Vysvětlení

Exotická měna

(Exotic currency)

Vysvětlení

Expirační cyklus

(Expiration cycle)

Vysvětlení

Exportní úvěr

(Export credit)

Vysvětlení

Expozice, vystavení

(Exposure)

Vysvětlení

Externí financování

(External financing)

Vysvětlení

Externí ředitelé

(Outside directors)

Vysvětlení