Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

D

D/A Dokumenty proti akceptaci

(D/A Documents against acceptance)

Vysvětlení

DAF

(DAF)

Vysvětlení

Daň

(Tax)

Vysvětlení

Daň z kapitálových výnosů

(Capital gains tax)

Vysvětlení

Daň z přidané hodnoty (DPH)

(Value-added tax (VAT))

Vysvětlení

Daň z příjmu (důchodová daň)

(Income tax)

Vysvětlení

Daňová povinnost (závazek)

(Tax liability)

Vysvětlení

Daňový efekt hypotečního úvěrů

Vysvětlení

Daňový ráj

(Tax haven)

Vysvětlení

Data stopy

(Track data)

Vysvětlení

Database hacking

(Database hacking)

Vysvětlení

Datosměnka

(Date draft)

Vysvětlení

Datový prvek

(Data element)

Vysvětlení

Datum distribuce

(Distribution date)

Vysvětlení

Datum emise

(Issue date)

Vysvětlení

Datum ex dividenda

(Ex-dividend date)

Vysvětlení

Datum posledního kuponu

(Last Coupon Date)

Vysvětlení

Datum pravděpodobného svolání

(Workout date)

Vysvětlení

Datum převodu rubopisem

(Endorsement date)

Vysvětlení

Datum splacení

(Redemption Date)

Vysvětlení

Datum splatnosti

(Date of maturit, Due date Maturity date)

Vysvětlení

Datum transakce

(Transaction date)

Vysvětlení

Datum vypořádání

(Value date)

Vysvětlení

Datum vypořádání (zúčtování)

(Settlement date)

Vysvětlení

Datum výpovědi

(Call date)

Vysvětlení

Datum vypršení

(Expiration date)

Vysvětlení

Datum vypršení

(Expiry date)

Vysvětlení

Dávka

(Batch)

Vysvětlení

Dcera

(Subsidiary)

Vysvětlení

Dceřiná společnost

(Subsidiary company)

Vysvětlení

Dealer

(Dealer)

Vysvětlení

Debet, má dáti

(Debit)

Vysvětlení

Debetní karta

(Debit card)

Vysvětlení

Debetní výkaz (zpráva)

(Debit note)

Vysvětlení

Debetní zůstatek

(Debit Balance)

Vysvětlení

Defenzivní cenné papíry

(Defensive securities)

Vysvětlení

Defenzivní investiční strategie

(Defensive investment strategy)

Vysvětlení

Deficit

(Deficit)

Vysvětlení

Deficitní financování

(Deficit financing)

Vysvětlení

Deficitní poměr

(Deficit ratio)

Vysvětlení

Deficitní výdaje

(Deficit spending)

Vysvětlení

Deklarace dividend

(Declaration of dividend)

Vysvětlení

Delcredere

(Del credere)

Vysvětlení

Delegované pravomoci

(Delegated authority)

Vysvětlení

Delegování

(Delegation)

Vysvětlení

Dělení do jednotlivých obchodních transakcí

(Unbundle)

Vysvětlení

Delta

(Delta)

Vysvětlení

Delta neutrální

(Delta neutral)

Vysvětlení

Demonetizace

(Demonetise)

Vysvětlení

Denní oficiální přehled (oficiální denní kurzovní lístek burzy)

(Daily Official List)

Vysvětlení

Denní peníze

(Day-to-day money)

Vysvětlení

Denní příkaz

(Day order)

Vysvětlení

Denní rozpětí

(Daily range)

Vysvětlení

Depozita na viděnou

(Sight deposits)

Vysvětlení

Depozitář

Vysvětlení

Depozitní certifikát

(Certificate of deposit, CD)

Vysvětlení

Depozitní facilita

(Deposit facility)

Vysvětlení

Depozitní sazby

(Deposit rate)

Vysvětlení

Depozitní směnka

(Deposit note)

Vysvětlení

Depozitní stvrzenka

(Deposit receipt)

Vysvětlení

Depozitní účet

(Deposit account)

Vysvětlení

Depozitum

(Deposit)

Vysvětlení

Depozitum v dobré víře

(Good faith deposit)

Vysvětlení

Depreciace, amortizace

(Depreciation)

Vysvětlení

Depreciovaná měna

(Depreciated currency)

Vysvětlení

Deprese

(Depression)

Vysvětlení

Derivát

(Derivative)

Vysvětlení

Derivátový trh

(Derivative market)

Vysvětlení

Dětské dluhopisy

(Baby bonds)

Vysvětlení

Devalvace

(Devaluation)

Vysvětlení

Devizová kontrola (regulace)

(Exchange controls)

Vysvětlení

Devizové opce

(Foreign currency options)

Vysvětlení

Devizové povolení

(Foreign currency permission)

Vysvětlení

Devizové riziko

(Foreign exchange risk)

Vysvětlení

Devizové transakce

(Foreign exchange transactions)

Vysvětlení

Devizové žiro

(Exchange as per endorsement)

Vysvětlení

Devizový futures kontrakt

(Foreign exchange futures contracts)

Vysvětlení

Devizový kurz

(Foreign exchange rate)

Vysvětlení

Devizový kurz

(Rate of exchange)

Vysvětlení

Devizový rezident

(Foreign currency resident)

Vysvětlení

Devizový swap

(Foreign exchange swap)

Vysvětlení

Devizový trh

(Foreign exchange market)

Vysvětlení

Devizový účet

(Foreign currency account)

Vysvětlení

Devizový zisk

(Exchange gain)

Vysvětlení

Diference

(Differentials)

Vysvětlení

Diferenciál neúplné jednotky

(Odd-lot differential)

Vysvětlení

Diferenční cla

(Differential duties)

Vysvětlení

Dílčí upisovatelé

(Sub-underwriters)

Vysvětlení

Dílo vyšší moci

(Act of God)

Vysvětlení

Direktiva, směrnice

(Directive)

Vysvětlení

Diskont

(Discount)

Vysvětlení

Diskont, sleva

(Cash discount)

Vysvětlení

Diskontní marže

(Discount margin)

Vysvětlení

Diskontní půjčka

(Discount loan)

Vysvětlení

Diskontní sazba

(Discount rate)

Vysvětlení

Diskontovaná cash flow (DFC)

(Discounted cash flow (DFC))

Vysvětlení

Diskontovaná obligace

(Bond discount)

Vysvětlení

Diskontování

(Discounting)

Vysvětlení

Diskontování faktur

(Invoice discounting)

Vysvětlení

Diskontovaný dluhopis

(Discount bond)

Vysvětlení