Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

B

Balonová splátka

(Balloon payment)

Vysvětlení

Banka

(Bank)

Vysvětlení

Banka plátce

(Paying bank)

Vysvětlení

Banka pro mezinárodní platby a vyrovnání

(Bank for International Settlements)

Vysvětlení

Bankomat

(ATM, Automatic Teller Machine)

Vysvětlení

Bankovka

(Banknote)

Vysvětlení

Bankovní akcept

(Bank acceptance)

Vysvětlení

Bankovní doba inkasa

(Bank collection float)

Vysvětlení

Bankovní dohled

(Bank supervision)

Vysvětlení

Bankovní garance (záruka)

(Bank guarantee)

Vysvětlení

Bankovní krize

(Bank crisis)

Vysvětlení

Bankovní panika

(Bank panic)

Vysvětlení

Bankovní poplatek

(Bank charge)

Vysvětlení

Bankovní převod

(Bank Transfer)

Vysvětlení

Bankovní příkaz

(Banker's order)

Vysvětlení

Bankovní regulace

(Bank regulation)

Vysvětlení

Bankovní retenční (zadržovací) právo

(Banker's lien)

Vysvětlení

Bankovní šek

(Bank bills)

Vysvětlení

Bankovní spojení

(Bank Connection)

Vysvětlení

Bankovní tajemství

(Bank secrecy)

Vysvětlení

Bankovní trata

(Banker's draft, Bank draft)

Vysvětlení

Bankovní účet (konto)

(Bank account)

Vysvětlení

Bankovní úrok

(Bank interest)

Vysvětlení

Bankovní úvěr

(Bank credit)

Vysvětlení

Bankovní výpis (zpráva)

(Bank statement)

Vysvětlení

Bankovní zůstatek

(Bank balance)

Vysvětlení

Bankrot (konkurz)

(Bankruptcy)

Vysvětlení

Barter (výměna)

(Barter)

Vysvětlení

Bazický bod

(Basis point (bp))

Vysvětlení

Bazický swap

(Basis swap)

Vysvětlení

Benchmark

(Benchmark)

Vysvětlení

Beneficient

(Beneficiary)

Vysvětlení

Beta

(Beta)

Vysvětlení

Bez rekurzu

(Sans recours)

Vysvětlení

Bezhotovostní operace

(Wire Transfer)

Vysvětlení

Běžné (krátkodobé) závazky

(Current liabilities)

Vysvětlení

Běžné dny

(Running days)

Vysvětlení

Běžně svolatelné

(Currently callable)

Vysvětlení

Běžný účet

(Current account)

Vysvětlení

Běžný výnos

(Current yield)

Vysvětlení

Bezpečnostní prvky

(Security features)

Vysvětlení

Bezpečnostní schránka, trezor

(Safe deposit box)

Vysvětlení

Bianco šek

(Blank cheque)

Vysvětlení

BIC

(Bank Identifier Code)

Vysvětlení

Bilance běžného účtu

(Current account balance)

Vysvětlení

Bilanční poměrové ukazatele

(Balance sheet ratios)

Vysvětlení

Bilanční rezerva

(Balance reserve)

Vysvětlení

Bilanční rovnice

(Balance sheet equation)

Vysvětlení

Bilaterální netting

(Bilateral netting)

Vysvětlení

BIN

(BIN)

Vysvětlení

Biometrika

(Biometric)

Vysvětlení

Blokace karty

(Stoplisting)

Vysvětlení

Blue chip

(Blue chip)

Vysvětlení

Bod zvratu

(Break-even point)

Vysvětlení

Bonita

(Creditworthiness)

Vysvětlení

Boom

(Boom)

Vysvětlení

Brent crude

(Brent crude)

Vysvětlení

Brettonwoodská dohoda

(Bretton Woods Agreement)

Vysvětlení

Brokerská výzva

(House call)

Vysvětlení

Budoucí hodnota

(Future value)

Vysvětlení

Bund

(Bund)

Vysvětlení

Burza

(Exchange)

Vysvětlení

Burza futures (termínových obchodů)

(Futures exchange)

Vysvětlení

Burzovní index

Vysvětlení

Burzovní komisař

(Stock Exchange Commissioner)

Vysvětlení

Burzovní makléř

(Stockbroker)

Vysvětlení

Burzovní pravidla

(Stock exchange regulations)

Vysvětlení

Burzovní příkaz

Vysvětlení

Burzovní zprávy

(Stock exchange news)

Vysvětlení

Býčí trend

(Bullish)

Vysvětlení