Sloučení

(Amalgamation)

Proces sjednocení jak společnosti (viz Fúze), tak jednotlivých částí podniku, kdy jsou jednotlivá oddělení sjednocena v jedno větší za účelem zvýšení výkonnosti.

Další pojmy