Slib odškodnění

(Letter of indemnity)

Dokument používaný v mezinárodním obchodě, umožňující přepravci vydat zboží příjemci, který ještě nevlastní konosament (zejména používáno např. u obchodů s ropou). Slib odškodnění je v podstatě zárukou příjemce přepravci, že kvůli absenci konosamentu neutrpí žádnou finanční ztrátu. Často se označuje i jako parníková záruka.

Další pojmy