Slaďování

(Reconciliation)

Proces porovnávání osobních/firemních záznamů týkajících se provedených finančních transakcí se záznamy vedenými protistranou, s cílem uvést do souladu nevypořádané položky, jako jsou např. dosud neproplacené šeky.

Další pojmy