ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Slaďování

(Reconciliation)

Proces porovnávání osobních/firemních záznamů týkajících se provedených finančních transakcí se záznamy vedenými protistranou, s cílem uvést do souladu nevypořádané položky, jako jsou např. dosud neproplacené šeky.

Další pojmy