ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Skladištní certifikát

(Warehousekeeper's certificate.)

Dokument nebo stvrzenka vydaná majitelem skladu o tom, že uvedené zboží je uskladněno v uvedeném skladě. Tento dokument není převoditelný, a proto nemůže být akceptován bankou jako zajištění.

Další pojmy