Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Skladištní certifikát

(Warehousekeeper's certificate.)

Dokument nebo stvrzenka vydaná majitelem skladu o tom, že uvedené zboží je uskladněno v uvedeném skladě. Tento dokument není převoditelný, a proto nemůže být akceptován bankou jako zajištění.

Další pojmy