Skimmovací zařízení

(Skimming device)

Technické zařízení umožňující zkopírování elektronických údajů z platební karty.

Další pojmy