Shoda se standardem EMV

(EMV-Compliant)

Termín označující kartu nebo terminál, který vyhovuje požadavkům specifikovaných ve standardu EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems pro čipovou technologii.

Další pojmy